Bài giảng HTML – DHTML - Javascript (Thiết kế Web): Bài 4 - Lê Quang Lợi

Bài 4 trình bày về thẻ nhập dữ liệu. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nhập dữ liệu, thẻ Form, phương thức Get/Post, các thẻ nhập dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.