Bài giảng HTML – DHTML - Javascript (Thiết kế Web): Bài 3 - Lê Quang Lợi

Bài 03 trang bị cho người học kiến thức về siêu liên kết và bảng dữ liệu. Chương này trình bày những nội dung cụ thể sau: Liên kết, URL, làm việc với liên kết trong HTML, tạo bảng,... Mời các bạn cùng tham kham khảo.