Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 7 - ThS. Thái Kim Phụng

Nội dung cơ bản trong Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chương 7 Thương mại điện tử và các hệ thống thông tin quản lý giữa các tổ chức nêu thương mại điện tử và kinh doanh điện tử, lợi ích và các thách thức của Thương mại điện tử, các loại hình Ecommerce: B2C, B2B, C2C.