Bài giảng Hệ thống điều khiển phân tán - Chương 7: Xử lý thời gian thực và xử lý phân tán

Chương mở đầu trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm “thời gian thực”, hệ điều hành thời gian thực, khái niệm “xử lý phân tán”, các kiến trúc xử lý phân tán, các cơ chế giao tiếp trong hệ phân tán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.