Bài giảng Hệ nhúng: Chương 5 - Phạm Văn Thuận

Chương 5 - Phần mềm điều khiển trên PC. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Mô hình hệ thống đo lường và điều khiển số, lập trình giao tiếp cổng COM, lập trình giao tiếp cổng USB. Mời các bạn cùng tham khảo.