Bài giảng Hệ nhúng: Chương 3 - Phạm Văn Thuận

Chương 3 - Vi điều khiển và lập trình firmware. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Tổng quan vi điều khiển, vi điều khiển họ 8051, vi điều khiển ARM. Mời các bạn cùng tham khảo.