Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 7 - Đặng Thu Hiền

Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux - Chương 7 giới thiệu về lập trình shell trong hệ điều hành. Thông qua chương này, người học có thể biết được chương trình shell là gì, các loại shell, các ký hiệu đặc biệt trong shell, cách sử dụng biến trong shell,... Mời các bạn cùng tham khảo.