Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 5 - Đặng Thu Hiền

Hệ điều hành đa người dùng cần phân biệt người dùng khác nhau, mọi truy cập hệ thống Linux đều thông qua tài khoản người dùng. Trong chương 5 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách quản lý tài khoản người dùng trong hệ điều hành Unix-Linux. Mời các bạn cùng tham khảo.