Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - ĐH Công nghệ thông tin

Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 "Cấu trúc hệ điều hành", sau khi học xong chương này người học có thể: Biết được các thành phần của hệ điều hành, hiểu được các dịch vụ mà hệ điều hành cung cấp, hiểu được cấu trúc của một hệ thống máy tính.