Bài giảng Điều dưỡng hồi sức cấp cứu: Chăm sóc người bệnh phù phổi cấp

Nội dung của bài giảng trình bày về các biểu hiện lâm sàng và các nguyên nhân thường gặp của phù phổi cấp, nhận định và chẩn đoán điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân phù phổi cấp vả kế hoạch chăm sóc bệnh nhân phù phổi cấp.