Bài giảng Điện tử công suất và điều khiển động cơ: Chương 4 - Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Bài giảng Điện tử công suất và điều khiển động cơ: Chương 4 do Nguyễn Thị Hồng Hạnh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Bộ nghịch lưu 1 pha: sơ đồ dùng biến áp và transistor, sơ đồ điều biến độ rộng xung, sơ đồ tạo ít sóng hài bậc cao. Bộ nghịch lưu 3 pha: sơ đồ cầu 3 pha, sơ đồ biến tần dòng 3 pha, sơ đồ điều biến độ rộng xung lưỡng cực 3 pha.