Bài giảng Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí: Chương 6 - ThS. Lê Tấn Hùng

Bài giảng "Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí - Chương 6: Audio" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, âm thanh số, nén âm, MIDI vs. Audio, tổng kết chương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.