Bài giảng Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí: Chương 5 - ThS. Lê Tấn Hùng

Bài giảng "Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí - Chương 5: Video" giúp người học nắm bắt kiến thức về cách thức tạo, biểu diễn, lưu trữ video; nguyên lý và phương pháp nén, soạn thảo, xử lý và truyền video;... Mời các bạn cùng tham khảo.