Bài giảng Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí: Chương 4 - ThS. Lê Tấn Hùng

Bài giảng "Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí - Chương 4: Màu sắc" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết về màu sắc, các không gian màu, hiệu chỉnh màu sắc, tổng kết chương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.