Bài giảng Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí: Chương 3 - ThS. Lê Tấn Hùng

Bài giảng giúp người học trang bị kiến thức về quá trình tạo ảnh, biểu diễn, nén và lưu trữ ảnh, nắm bắt một số kỹ thuật xử lý ảnh cơ bản, một số công cụ xử lý; nắm được kiến thức cơ bản của tạo ảnh, biểu diễn, lưu trữ ảnh;... Mời các bạn cùng tham khảo.