Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 5 - Lê Quang Lợi

Bài 5 - Làm việc với jQuery. Các nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm: jQuery (Write less done more), cơ bản về cú pháp, thư viện mã nguồn với jQuery, hiệu ứng website với jQuery. Mời các bạn tham khảo.