Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch - ThS. Lương Hồng Quang (Chuyên đề lên men thực phẩm)

Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch do ThS. Lương Hồng Quang (Chuyên đề lên men thực phẩm) biên soạn cung cấp kiến thức về Vi sinh vật lên men, một số sản phẩm lên men, xu hướng phát triển sản phẩm,...Mời các bạn cùng tham khảo!