Bài giảng Công nghệ Java: Chương 1 - PhD. Trần Quang Diệu

Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử của Java, những đặc điểm cơ bản của Java, máy ảo Java- JVM, môi trường lập trình Java, chương trình Java đầu tiên,... Mời các bạn cùng tham khảo.