Bài giảng Công nghệ bao bì: Chương 9

Bài giảng Công nghệ bao bì - Chương 9: Bao bì nhiều lớp giới thiệu đặc tính, cấu trúc của bao bì nhiều lớp, ứng dụng của bao bì nhiều lớp; phương pháp đóng bao bì Tetra pak, đặc điểm của phương pháp Tetra pak.