Bài giảng Cơ học máy: Chương 9 - TS. Phan Tấn Hùng

Bài giảng "Cơ học máy - Chương 9: Hệ thống truyền dẫn cơ khí trong máy. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Chức năng yêu cầu phân loại, hộp giảm tốc, các bộ truyền có chi tiết trung gian, hộp tốc độ, truyền động vô cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.