Bài giảng Cơ học máy: Chương 12 - TS. Phan Tấn Hùng

Bài giảng "Cơ học máy - Chương 12: Bộ truyền bánh răng. Chương này cung cấp cho người học các khái niệm chung về bộ truyền bánh răng, thông số hình học bánh răng trụ, lực tác dụng và tải trọng tính, hiệu suất của bộ truyền bánh răng,... Mời các bạn cùng tham khảo.