Bài giảng Cơ học máy: Chương 11 - TS. Phan Tấn Hùng

Bài giảng Cơ học máy - Chương 11: Bộ truyền xích. Chương này cung cấp cho người học các khái niệm chung về bộ truyền xích, kết cấu xích ống con lăn, thông số hình học bộ truyền xích, động học truyền động xích,... Mời các bạn cùng tham khảo.