Bài giảng Cơ học máy: Chương 10 - TS. Phan Tấn Hùng

Bài giảng Cơ học máy - Chương 10: Bộ truyền đai. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các khái niệm về bộ truyền đai, vật liệu và kết cấu đai, thông số hình học, vận tốc và tỉ số truyền, lực và ứng suất trong bộ truyền đai,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.