Bài giảng CNC: Lập trình tiện CNC hệ Fanuc - ThS. Lê Trung Thực

Bài giảng "CNC: Lập trình tiện CNC hệ Fanuc" trình bày các kiến thức: Cấu trúc chương trình, các khai báo tổng quát đầu chương trình, các lệnh nội suy, các lệnh lập trình nâng cao, các chức năng đơn giản lập trình, bài tập tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.