Bài giảng CNC: Chương 3 - ThS. Lê Trung Thực

Bài giảng "CNC - Chương 3: Cấu trúc của chương trình CNC và các lệnh trước khi di chuyển dụng cụ" trình bày các nội dung: Cấu trúc của chương trình CNC, các lệnh trước khi di chuyển dụng cụ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.