Bài giảng CNC: Chương 12 - ThS. Lê Trung Thực

Bài giảng "CNC - Chương 12: Các lệnh nội suy" cung cấp cho người học các kiến thức: Lệnh định vị nhanh dụng cụ G00, lệnh nội suy đường thẳng G01, lệnh nội suy cung tròn G02, G02, nội suy cả đường tròn, lập trình với thời gian dừng cuối hành trình G04,... Mời các bạn cùng tham khảo.