Bài giảng Chương trình dịch: Bài 13 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Chương trình dịch: Bài 13 do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Bộ phân tích kiểu gạt-thu (shift-reduce), máy phân tích cú pháp LR, văn phạm họ LR, đánh giá về phân tích LR, các bộ tự động sinh parser.