Bài giảng Chương trình dịch: Bài 12 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Chương trình dịch: Bài 12 do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Bộ phân tích cú pháp tất định, tiếp cận top-down, phân tích LL, bảng phân tích LL,...