Bài giảng Chọn tạo giống cây trồng ngắn ngày: Chương 6 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bài giảng Chọn tạo giống cây trồng ngắn ngày - Chương 6 trang bị cho học viên những kiến thức về chọn tạo giống sắn. Thông qua chương này người học sẽ có những hiểu biết chung về nhu cầu sắn trên thế giới; thành phần dinh dưỡng của cây sắn; nguồn gốc, đa dạng và phân loại sắn; đặc điểm sinh học cây sắn;... cùng những nội dung liên quan khác.