Bài giảng bộ môn Dược lý học: Thuốc sát khuẩn (cũ)

Nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Các thuốc sát khuẩn được xếp loại theo các nhóm hoá học, các tác dụng của thuốc sát khuẩn trên tế bào vi khuẩn, cơ chế tác dụng sát khuẩn, các thuốc sát khuẩn chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.