• Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C# - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C# - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng gồm có các nội dung chính sau: Tổng quan về ASP.Net, các đối tượng trong ASP.Net, các điều khiển Webserver, các điều khiển kiểm tra dữ liệu, các điều khiển liên kết CSDL, thiết kế layout, lập trình web form với ADO.Net, công nghệ và dịch vụ Web, bảo mật và quản trị website.

   441 p ntt 22/06/2016 129 7

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 3

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 3

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 3 trình bày về hệ đếm - cơ số như số nhị phân, mức logic, hệ cơ số, biểu diễn số có phần thập phân, chuyển đổi cơ số, phần nguyên, phần phân.

   14 p ntt 23/05/2016 122 4

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 6

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 6

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 6 trình bày các vấn đề kiến thức mà sinh viên cần nắm trong thanh ghi bộ nhớ như thanh ghi, thanh ghi nạp song song, thanh ghi dịch, thanh ghi dịch 2 chiều nạp song song, mạch đếm nhị phân và bộ nhớ.

   22 p ntt 23/05/2016 141 3

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 10

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 10

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 10 trình bày qui trình thực hiện lệnh như chu kỳ lệnh, lệnh thanh ghi, lệnh bộ nhớ, lệnh nhập xuất, cấu hình nhập xuất và ngắt.

   45 p ntt 23/05/2016 134 3

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 2

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 2

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 2 trình bày về đại số Boolean như các phép toán, biểu diễn hàm Boolean, tính chất của đại số Boolean, các định lý và bài tập.

   15 p ntt 23/05/2016 139 3

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 1

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 1

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 1 trình bày số nhị phân, mức logic, tín hiệu tương tự, tín hiệu số, các vi mạch số, Oscilloscope, Logic Analyzer (bộ phân tích logic), Power Supply (nguồn cấp điện - bộ nguồn), cách đóng gói chip và các nội dung khác.

   34 p ntt 23/05/2016 1771 5

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 4

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 4

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 4 trình bày các kiến thức về mạch tổ hợp như đại cương, lược đồ mạch tổ hợp, thiết kế mạch tổ hợp, mạch cộng, mạch giải mã và mã hoá, mạch dồn, rút gọn hàm Boolean, dạng chính tắc SOP, rút gọn hàm ở dạng SOP và một số nội dung khác.

   31 p ntt 23/05/2016 148 4

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 7

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 7

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 7 các nội dung của biểu diễn dữ liệu như số bù, phép trừ số không dấu, số nguyên, tràn, số chấm động, biểu diễn ký tự.

   29 p ntt 23/05/2016 158 4

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 5

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 5

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 5 trình bày về mạch tuần tự, mạch lật như giới thiệu mạch tuần tự, mạch lật D, mạch lật lề, bảng trạng thái mạch lật và các nội dung khác.

   30 p ntt 23/05/2016 218 4

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 8

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 8

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 8 các kiến thức cơ bản về vi tác vụ như vi tác vụ thanh ghi, truyền qua BUS, BUS 3 trạng thái, truyền qua bộ nhớ, vi tác vụ số học, mạch cộng trừ nhị phân, mạch thực hiện vi tác vụ LL và các nội dung khác.

   47 p ntt 23/05/2016 174 4

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 9

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 9

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 9 trình bày các vấn đề của tổ chức máy tính như mã lệnh, tổ chức chương trình, địa chỉ gián tiếp, tập thanh ghi, tập lệnh nhằm giúp sinh viên nắm chắc các kiến thức của phần tổ chức máy tính.

   23 p ntt 23/05/2016 170 4

 • Bài giảng Lập trình C cơ bản - ThS. Trương Đình Tú

  Bài giảng Lập trình C cơ bản - ThS. Trương Đình Tú

  Bài giảng Lập trình C cơ bản nhằm giúp học viên hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, một số thao tác cơ bản của trình soạn thảo C, cách lập trình trên C, tiếp nhận một số lệnh đơn giản thông qua ví dụ, nắm bắt được một số kỹ năng cơ bản.

   81 p ntt 23/05/2016 174 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số