• Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 6: Biểu diễn đồ thị trên máy tính

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 6: Biểu diễn đồ thị trên máy tính

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 6: Biểu diễn đồ thị trên máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp biểu diễn đồ thị trên máy tính, sự đẳng cấu của đồ thị, minh họa về biểu diễn đồ thị trên máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p ntt 26/07/2020 25 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 7+8: Bài toán đường đi ngắn nhất

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 7+8: Bài toán đường đi ngắn nhất

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 7+8: Bài toán đường đi ngắn nhất" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm mở đầu, đường đi ngắn nhất xuất phát từ 1 đỉnh, thuật toán Ford – Bellman, thuật toán Dijsktra, thuật toán Floyd,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p ntt 26/07/2020 25 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 9: Bài toán ghép cặp

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 9: Bài toán ghép cặp

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 9: Bài toán ghép cặp" cung cấp cho người học các kiến thức: Đồ thị lưỡng phân, định lí Hall và ứng dụng, thuật toán tìm SDR, bài toán phân công công việc, bài toán giao việc của Gale,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p ntt 26/07/2020 23 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 0 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 0 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng do ThS. Nguyễn Lê Minh biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên nhóm ngành Cơ khí những kiến thức cơ bản về Tin học, kỹ năng cơ bản về lập trình C để giải một số bài toán thông thường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p ntt 26/07/2020 21 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng nghiên cứu của tin học, thông tin và xử lý thông tin, lịch sử phát triển máy tính, phân loại máy tính, cấu trúc máy tính, hệ đếm, hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p ntt 26/07/2020 24 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Tổng quan về mạng máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, phân loại mạng, internet, email trên internet, world wide web, một số dịch vụ trên internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p ntt 26/07/2020 25 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 3: Thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thuật toán, tính chất của thuật toán, các cách biểu diễn thuật toán, cấu trúc cơ bản của thuật toán, một số thuật toán cơ bản. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   47 p ntt 26/07/2020 15 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Ngôn ngữ lập trình C" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, tập ký tự, các khái niệm cơ, các kiểu dữ liệu, các lệnh điều khiển. Cuối bài giảng có phần bài tập thực hành để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   82 p ntt 26/07/2020 19 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Hàm và tổ chức chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức chương trình thành các hàm, tham số kiểu con trỏ, đệ quy, bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p ntt 26/07/2020 17 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 6: Cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa cấu trúc và khai báo biến cấu trúc, kết hợp định nghĩa và khai báo biến cấu trúc, sử dụng typedef, truy cập thành phần của cấu trúc, mảng cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p ntt 26/07/2020 17 1

 • Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 1 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 1 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng "Lập trình trên môi trường Window - Chương 1: Tổng quan về lập trình Window" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan lập trình Windows form, tạo ứng dụng Windows Form. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p ntt 26/07/2020 17 1

 • Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 2 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 2 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng "Lập trình trên môi trường Window - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C, các cấu trúc điều khiển, phương thức, mảng, chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p ntt 26/07/2020 18 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số