• Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 7 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 7 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 7: Con trỏ" Cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức bộ nhớ thực thi, ứng dụng của con trỏ, mô hình của con trỏ, các phép toán trên con trỏ, con trỏ và mảng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p ntt 24/08/2020 6 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 8 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 8 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 8: Hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm làm gì, hàm main và hàm thư viện, hàm và mảng, con trỏ, kiểu truyền tham số, hàm đệ quy, hàm inline, con trỏ hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p ntt 24/08/2020 9 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 9 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 9 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 9: Tập tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình tập tin, các thao tác bắt buộc, các loại tập tin, đọc và ghi dữ liệu vào tập tin, tập tin văn bản, tập tin nhị phân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p ntt 24/08/2020 7 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 10.1 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 10.1 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 10: Lập trình hướng đối tượng - Chủ đề nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Đa thừa kế, đa hình (polymorphism), hàm có tính abstrac, thừa kế ảo (Khởi động lớp cha trong thừa kế ảo). Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ntt 24/08/2020 8 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 10.2 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 10.2 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 10: Lập trình hướng đối tượng - Cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu trong C, tổng hợp các thuật ngữ, thiết kế lớp, tính khả kiến, quan hệ bạn bè, tổ chức mã nguồn cho lớp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   117 p ntt 24/08/2020 8 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 10.3 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 10.3 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 10: Lập trình hướng đối tượng - Thừa kế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao cần đến thừa kế, các khái niệm, thiết kế các lớp, các kiểu thừa kế, khởi tạo lớp cha từ lớp con,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p ntt 24/08/2020 6 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 1: Đại cương về đồ thị

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 1: Đại cương về đồ thị

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 1: Đại cương về đồ thị" trình bày định nghĩa đồ thị, các mô hình đồ thị, một số thuật ngữ cơ bản của đồ thị, một số đơn đồ thị đặc biệt, khái niệm Đường đi – Chu trình – Sự liên thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p ntt 26/07/2020 22 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 2+3: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị (tt)

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 2+3: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị (tt)

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 2+3: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm kiếm theo chiều sâu, tìm kiếm theo chiều rộng, ứng dụng các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p ntt 26/07/2020 23 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 2: Đường đi, chu trình Euler

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 2: Đường đi, chu trình Euler

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 2: Đường đi, chu trình Euler" cung cấp cho người học các kiến thức: Đồ thị Euler, bài toán người phát thư Trung Hoa. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Toán học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   26 p ntt 26/07/2020 23 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 3: Đường đi, chu trình Hamilton

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 3: Đường đi, chu trình Hamilton

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 3: Đường đi, chu trình Hamilton" cung cấp cho người học các kiến thức: Đồ thị Hamilton, Đồ thị phẳng – Bài toán tô màu đồ thị, tập cắt – Bài toán luồng cực đại,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p ntt 26/07/2020 21 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 4: Cây (Tree)

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 4: Cây (Tree)

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 4: Cây (Tree)" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản về cây, tính chất của cây, cây có gốc, cây nhị phân, một số tính chất của cây nhị phân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p ntt 26/07/2020 24 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 5: Cây khung của đồ thị

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 5: Cây khung của đồ thị

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 5: Cây khung của đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Cây khung của đồ thị, đồ thị có trọng số, bài toán cây khung nhỏ nhất, thuật toán Prim, thuật toán Kruskal,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p ntt 26/07/2020 26 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số