• Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 4

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 4

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 4 trình bày các kiến thức về mạch tổ hợp như đại cương, lược đồ mạch tổ hợp, thiết kế mạch tổ hợp, mạch cộng, mạch giải mã và mã hoá, mạch dồn, rút gọn hàm Boolean, dạng chính tắc SOP, rút gọn hàm ở dạng SOP và một số nội dung khác.

   31 p ntt 23/05/2016 106 4

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 7

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 7

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 7 các nội dung của biểu diễn dữ liệu như số bù, phép trừ số không dấu, số nguyên, tràn, số chấm động, biểu diễn ký tự.

   29 p ntt 23/05/2016 123 4

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 5

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 5

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 5 trình bày về mạch tuần tự, mạch lật như giới thiệu mạch tuần tự, mạch lật D, mạch lật lề, bảng trạng thái mạch lật và các nội dung khác.

   30 p ntt 23/05/2016 172 4

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 8

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 8

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 8 các kiến thức cơ bản về vi tác vụ như vi tác vụ thanh ghi, truyền qua BUS, BUS 3 trạng thái, truyền qua bộ nhớ, vi tác vụ số học, mạch cộng trừ nhị phân, mạch thực hiện vi tác vụ LL và các nội dung khác.

   47 p ntt 23/05/2016 128 4

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 9

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 9

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 9 trình bày các vấn đề của tổ chức máy tính như mã lệnh, tổ chức chương trình, địa chỉ gián tiếp, tập thanh ghi, tập lệnh nhằm giúp sinh viên nắm chắc các kiến thức của phần tổ chức máy tính.

   23 p ntt 23/05/2016 130 4

 • Bài giảng Lập trình C cơ bản - ThS. Trương Đình Tú

  Bài giảng Lập trình C cơ bản - ThS. Trương Đình Tú

  Bài giảng Lập trình C cơ bản nhằm giúp học viên hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, một số thao tác cơ bản của trình soạn thảo C, cách lập trình trên C, tiếp nhận một số lệnh đơn giản thông qua ví dụ, nắm bắt được một số kỹ năng cơ bản.

   81 p ntt 23/05/2016 131 4

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống lương thưởng - ThS. Lê Cảnh Phúc

  Bài giảng Thiết kế hệ thống lương thưởng - ThS. Lê Cảnh Phúc

  Bài giảng Thiết kế hệ thống lương thưởng gồm 5 phần. Nội dung bài giảng trình bày các vấn đề: Giới thiệu về tiền lương, một số phương pháp trả lương hiện nay, thiết kế hệ thông trả lương theo phương pháp Hay, trao đổi thảo luận, kết thúc đánh giá.

   110 p ntt 23/05/2016 127 3

 • Giáo trình Flash: Phần 1

  Giáo trình Flash: Phần 1

  Giáo trình “Flash” là giáo trình cơ bản trong bộ giáo trình nghề Công nghệ thông tin, được xây dựng và biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo nghề do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và được chi tiết hóa trong chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Giáo trình...

   50 p ntt 20/04/2016 109 7

 • Giáo trình Flash: Phần 2

  Giáo trình Flash: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Flash hướng dẫn cho các bạn sinh viên cách tạo một dự án flash có hiệu ứng động, sử dụng ngôn ngữ lập trình Action Script để điều khiển các đối tượng trong flash, hoàn thiện thước phim bằng các kĩ thuật nâng cao. Giáo trình dùng cho sinh viên nghề Công nghệ thông tin.

   51 p ntt 20/04/2016 142 6

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 1 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 1 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C/C++. Các nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Tạo Project với VS 2010, mở Project, các kiến thức cơ bản trong C++, cấu trúc điều khiển, xây dựng hàm con. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p ntt 20/04/2016 142 5

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 3 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 3 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về lập trình đệ qui. Chương này giúp người học nắm bắt được khái niệm về đệ qui; biết được thế nào là đệ qui tuyến tính, đệ qui nhị phân, đệ qui phi tuyến, đệ qui tương hỗ, biết được cách hoạt động hàm đệ qui. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p ntt 20/04/2016 133 4

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 2 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 2 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 2 cung cấp các kiến thức liên quan đến kiểu dữ liệu có cấu trúc. Chương này gồm có những nội dung chính như: Kiểu dữ liệu mảng 1 chiều, các thao tác trên mảng 1 chiều, mảng 2 chiều, kiểu chuổi ký tự, kiểu cấu trúc – mảng cấu trúc, kiểu tập tin - File

   54 p ntt 20/04/2016 134 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số