• Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 – TS. Nguyễn Đức Minh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 – TS. Nguyễn Đức Minh

  Chương 2 của bài giảng Kiến trúc máy tính trình bày về ngôn ngữ máy tính và các phép toán. Chương này gồm có các nội dung sau: Hệ đếm và biểu diễn số trong máy tính, kiến trúc tập lệnh, các phép toán và cách thực hiện trong máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   142 p ntt 19/01/2017 162 3

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 – TS. Nguyễn Đức Minh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 – TS. Nguyễn Đức Minh

  Chương 1 của bài giảng Kiến trúc máy tính giới thiệu với người học các thành phần cơ bản của máy tính như: Phần mềm, Trình biên dịch, Ưu điểm của ngôn ngữ bậc cao, phần cứng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p ntt 19/01/2017 146 2

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 – TS. Nguyễn Đức Minh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 – TS. Nguyễn Đức Minh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức về Bộ xử lý -Processor. Thông qua chương này người học sẽ nắm bắt được các kiến thức về đường dữ liệu bộ xử lý MIPS và kỹ thuật đường ống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p ntt 19/01/2017 118 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 – TS. Nguyễn Đức Minh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 – TS. Nguyễn Đức Minh

  Chương 4 bài giảng Kiến trúc máy tính trang bị cho người học những hiểu biết về bộ nhớ và phân cấp bộ nhớ. Thông qua chương này, người học có thể nắm bắt được mục đích và tính khả thi của phân cấp bộ nhớ trong máy tính, biết một số đặc điểm của bộ đệm cơ bản, biết được các phương pháp tăng hiệu năng bộ đệm,... Mời các bạn...

   63 p ntt 19/01/2017 95 2

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP: Phần 1 - Dương Khai Phong

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP: Phần 1 - Dương Khai Phong

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP - Phần 1 giới thiệu tổng quan Web với các nội dung như: Webpage – Website; HTML, XHTML, DHTML; các ngôn ngữ lập trình web; Web Server – Web Browser – HTTP; mô hình ứng dụng; quá trình Request – Respone; các bước xây dựng 1 dự án web. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   28 p ntt 19/01/2017 196 3

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP: Phần 2(3) - Dương Khai Phong

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP: Phần 2(3) - Dương Khai Phong

  Phần này của bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về JavaScript. Các nội dung chính trong phần này gồm có: Kiểu dữ liệu, hằng và biến; các phép toán trong JavaScript; các đối tượng hộp thoại trong JavaScript; các cấu trúc điều khiển cơ bản; mảng và hàm trong JavaScript; các đối tượng trong JavaScript; xử lý sự kiện trong JavaScript. Mời các...

   64 p ntt 19/01/2017 92 3

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP: Phần 2(1) - Dương Khai Phong

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP: Phần 2(1) - Dương Khai Phong

  Phần 2 của bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP giới thiệu về ngôn ngữ lập trình HTML và JavaScript. Chương này trình bày các nội dung cơ bản sau: Cấu trúc HTML, các thẻ cơ bản trong HTML, tạo bảng trong HTML, biểu mẫu và thông tin người dùng, HTML nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p ntt 19/01/2017 118 3

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP: Phần 2(2) - Dương Khai Phong

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP: Phần 2(2) - Dương Khai Phong

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP - Phần 2(2) giới thiệu về HTML và CSS. Phần này trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về HTML và CSS, định nghĩa CSS, phương pháp sử dụng CSS, phân loại các CSS Selector, minh hoạ CSS. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   49 p ntt 19/01/2017 113 2

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP: Phần 5 - Dương Khai Phong

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP: Phần 5 - Dương Khai Phong

  Phần 4 trình bày về PHP và hướng đối tượng. Trong phần này sẽ cung cấp cho người học các nội dung cơ bản sau: Các vấn đề cơ bản hướng đối tượng trong PHP, lớp abstract và lớp interfaces, hàm include và require. Hy vọng bài giảng này sẽ giúp bạn nắm bắt được các kiến thức về lập trình PHP.

   49 p ntt 19/01/2017 106 2

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP: Phần 3 - Dương Khai Phong

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP: Phần 3 - Dương Khai Phong

  Phần 3 của bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP trình bày về lập trình PHP căn bản. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Cấu trúc PHP; kiểu dữ liệu, hằng và biến; các phép toán trong PHP; các cấu trúc điều khiển; hàm trong PHP; mảng (array). Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p ntt 19/01/2017 101 2

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP: Phần 4 - Dương Khai Phong

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP: Phần 4 - Dương Khai Phong

  Phần 4 của bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP giới thiệu về các đối tượng trong PHP như: Đối tượng $_GET, $_POST và $_REQUEST; đối tượng $_COOKIE và $_SESSION; đối tượng $_SERVER; đối tượng $_FILES; các đối tượng khác trong Web Programming. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   50 p ntt 19/01/2017 107 2

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP: Phần 6 - Dương Khai Phong

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP: Phần 6 - Dương Khai Phong

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP - Phần 6 giới thiệu về PHP và cơ sở dữ liệu MySQL. Trong phần này gồm có các nội dung sau: Giới thiệu chung về cơ sở dữ liệu MySQL, các vấn đề cơ bản về DBMS MySQL, PHP và các thao tác cơ bản với DBMS MySQL, các vấn đề lưu ý trong xử lý CSDL.

   47 p ntt 19/01/2017 104 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số