• Bài giảng Quan hệ lãnh đạo - Đỗ Tiến Long

  Bài giảng Quan hệ lãnh đạo - Đỗ Tiến Long

  Bài giảng Quan hệ lãnh đạo do Đỗ Tiến Long thực hiện cung cấp cho các bạn những kiến thức về bản chất mối quan hệ của cấp trên với cấp dưới; cấp dưới và ảnh hưởng của cấp dưới tới hiệu quả lãnh đạo; sự uỷ quyền; lãnh đạo bằng sức hút.

   84 p ntt 19/10/2015 113 7

 • Bài giảng Lãnh đạo theo tình thế - Đỗ Tiến Long

  Bài giảng Lãnh đạo theo tình thế - Đỗ Tiến Long

  Bài giảng Lãnh đạo theo tình thế do Đỗ Tiến Long biên soạn trình bày về lý luận lãnh đạo theo tình thế; mô hình lãnh đạo của Fiedler; mô hình lãnh đạo của Tannenbaum và Schmidt; mô hình lãnh đạo của của Hersey & Blanchard; mô hình lãnh đạo của Robert House; mô hình lãnh đạo chuẩn tắc của Victor Vroom; hợp nhất lý luận về lãnh đạo; khi nào sự lãnh...

   41 p ntt 19/10/2015 109 7

 • Bài giảng Ra quyết định quản trị - PGS.TS. Hoàng Văn Hải

  Bài giảng Ra quyết định quản trị - PGS.TS. Hoàng Văn Hải

  Bài giảng Ra quyết định quản trị do PGS.TS. Hoàng Văn Hải biên soạn trình bày về vấn đề và quyết định; mô hình ra quyết định; phương pháp ra quyết định; phát huy trí tuệ tập thể trong việc ra quyết định; văn hóa với việc ra quyết định.

   96 p ntt 19/10/2015 134 7

 • Bài giảng Kỹ năng thu thập, xử lý, trình bày thông tin - TS. Phùng Văn Hùng

  Bài giảng Kỹ năng thu thập, xử lý, trình bày thông tin - TS. Phùng Văn Hùng

  Bài giảng Kỹ năng thu thập, xử lý, trình bày thông tin do TS. Phùng Văn Hùng thực hiện cung cấp cho các bạn những kiến thức về định nghĩa thông tin; mục đích sử dụng thông tin; phương tiện tìm kiếm thông tin; nguồn thông tin; các kỹ năng cần thiết; thông tin phục vụ các đại biểu Quốc hội.

   23 p ntt 19/10/2015 129 5

 • Bài giảng Kỹ năng thu thập, xử lý, trình bày thông tin - Lê Trọng Duận

  Bài giảng Kỹ năng thu thập, xử lý, trình bày thông tin - Lê Trọng Duận

  Bài giảng Kỹ năng thu thập, xử lý, trình bày thông tin của Lê Trọng Duận cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm và phân loại thông tin; tiêu chí để thu thập thông tin; nguồn để thu thập thông tin; nguồn cung cấp thông tin; tiêu chí để xử lý thông tin; phân tích thông tin; trình bày thông tin.

   15 p ntt 19/10/2015 163 5

 • Bài giảng Kỹ năng tổ chức và điều hành các cuộc họp

  Bài giảng Kỹ năng tổ chức và điều hành các cuộc họp

  Bài giảng Kỹ năng tổ chức và điều hành các cuộc họp giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về vai trò của người tổ chức và điều hành cuộc họp, nguyên tắc cơ bản khi tổ chức và điều hành cuộc họp, kỹ năng cần thiết của người tổ chức và điều hành cuộc họp, kỹ năng hiểu được người khác.

   17 p ntt 19/10/2015 211 9

 • Bài giảng Kỹ năng điều hành nhóm

  Bài giảng Kỹ năng điều hành nhóm

  Bài giảng Kỹ năng điều hành nhóm giúp các bạn biết được phân loại và hình thức của việc điều hành nhóm; vai trò của người điều hành nhóm; các bước điều hành thảo luận nhóm; lưu ý khi hướng dẫn thảo luận; điều hành nhóm ngoài vườn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   10 p ntt 19/10/2015 542 9

 • Bài giảng Kỹ năng đối thoại và lắng nghe của ĐBDC khi tiếp xúc cử tri - TS. Nguyễn Viết Chức

  Bài giảng Kỹ năng đối thoại và lắng nghe của ĐBDC khi tiếp xúc cử tri - TS. Nguyễn Viết Chức

  Bài giảng Kỹ năng đối thoại và lắng nghe của ĐBDC khi tiếp xúc cử tri do TS. Nguyễn Viết Chức biên soạn nêu lên vai trò chủ thể của người đại diện và yêu cầu tối thượng của người ủy thác; hoạt động tiếp xúc cử tri của ĐBDC là hoạt động giao tiếp có chủ đích; hoạt động tiếp xúc cử tri là hoạt động có nhiều nội dung và tình huống...

   20 p ntt 19/10/2015 106 5

 • Bài giảng Kĩ năng quản lí cảm xúc, ứng phó với căng thẳng - Hà Thị Liên Mai

  Bài giảng Kĩ năng quản lí cảm xúc, ứng phó với căng thẳng - Hà Thị Liên Mai

  Bài giảng Kĩ năng quản lí cảm xúc, ứng phó với căng thẳng được biên soạn nhằm giúp cho các bạn có thể nhận biết được những biểu hiện của sự căng thẳng, tầm quan trọng của kĩ năng kiểm soát/làm chủ cảm xúc; có thái độ tích cực đối với những tình huống gây căng thẳng; biết cách giải toả cảm xúc và kiểm soát, làm chủ cảm xúc.

   56 p ntt 19/10/2015 286 7

 • Ebook Ngữ pháp tiếng Anh: Động từ và giới từ tiếng Anh (Phần 1) - Chi Mai, Mai Thu

  Ebook Ngữ pháp tiếng Anh: Động từ và giới từ tiếng Anh (Phần 1) - Chi Mai, Mai Thu

  Ebook Ngữ pháp tiếng Anh: Động từ và giới từ tiếng Anh (Phần 1) cung cấp cho các bạn những kiến thức về động từ; thời của động từ; thể (bị động, chủ động); trợ động từ; động từ tình thái; ngữ khí và ngữ khí hư cấu; động từ không có ngôi. Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích môn Tiếng Anh.

   137 p ntt 29/09/2015 198 27

 • Ebook Luyện nói tiếng Anh như người bản xứ: Phần 2 - Thanh Huyền

  Ebook Luyện nói tiếng Anh như người bản xứ: Phần 2 - Thanh Huyền

  Mời các bạn tham khảo ebook Luyện nói tiếng Anh như người bản xứ: Phần 2 do Thanh Huyền thực hiện sau đây để nắm được những từ ngữ, cấu trúc câu, cách sử dụng từ trong các cuộc hội thoại tiếng Anh. Bên cạnh đó, trong mỗi câu đều có giới thiệu cách phát âm của từ giúp cho các bạn biết được cách phát âm một cách tốt hơn.

   148 p ntt 29/09/2015 194 20

 • Ebook Luyện nói tiếng Anh như người bản xứ: Phần 1 - Thanh Huyền

  Ebook Luyện nói tiếng Anh như người bản xứ: Phần 1 - Thanh Huyền

  Ebook Luyện nói tiếng Anh như người bản xứ: Phần 1 do Thanh Huyền biên soạn giới thiệu tới các bạn những mẫu câu được sử dụng nhiều trong bối cảnh giao tiếp. Đặc biệt với những tình huống được đưa ra phù hợp với bối cảnh hằng ngày giúp bạn có thể học và nắm bắt kiến thức một cách dễ dàng hơn. Sau đây là phần 1 của cuốn ebook, mời...

   115 p ntt 29/09/2015 197 24

Hướng dẫn khai thác thư viện số