• Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 3: Triệu chứng học bộ máy hô hấp

  Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 3: Triệu chứng học bộ máy hô hấp

  Bài 3 - Triệu chứng học bộ máy hô hấp. Bài giảng này giúp người học có thể: Nắm được các triệu chứng cơ năng của bộ may ho hấp, nắm dược cac triệu chứng thực thể của bộ may ho hấp, chỉ định và biết đánh giá các xét nghiệm cận lâm sàng trong chẩn đoán bệnh hô hấp.

   8 p ntt 25/12/2020 12 0

 • Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 4: Hội chứng nung mủ phổi, khí phế thủng

  Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 4: Hội chứng nung mủ phổi, khí phế thủng

  Bài 4 - Hội chứng nung mủ phổi, khí phế thủng. Bài giảng này giúp người học có thể: Nêu được nguyên nhân gây hội chứng nung mủ phổi, trình bày được triệu chứng của 3 giai đoạn hội chứng nung mủ phổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p ntt 25/12/2020 8 0

 • Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 7: Hội chứng nhiễm độc giáp

  Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 7: Hội chứng nhiễm độc giáp

  Bài 7 - Hội chứng hẹp phế quản. Bài giảng này giúp người học có thể: Phân biệt được 2 khái niệm nhiễm độc giáp và cường giáp, mô tả được các nguyên nhân của nhiễm độc giáp và cường giáp, mô tả được các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của nhiễm độc giáp; các xét nghiệm giúp chẩn đoán nguyên nhân của hội chứng.

   6 p ntt 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng Nội cơ sở 2 - Bài 8: Chẩn đoán đau bụng

  Bài giảng Nội cơ sở 2 - Bài 8: Chẩn đoán đau bụng

  Bài giảng này giúp người học có thể: Trình bày được các phương pháp hỏi bệnh sử, khám lâm sàng và cận lâm sàng một bệnh nhân đau bụng; nêu được một số đặc điểm cơ bản của một số thể đau bụng thường gặp theo từng định khu và nguyên nhân.

   5 p ntt 25/12/2020 6 0

 • Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 8: Hội chứng tăng glucose máu

  Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 8: Hội chứng tăng glucose máu

  Bài giảng này giúp người học có thể: Trình bày được các nguyên nhân của hội chứng tăng glucose máu, biết các tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng tăng glucose máu, phân biệt được các giai đoạn của hội chứng tăng glucose máu.

   5 p ntt 25/12/2020 7 0

 • Bài giảng Nội cơ sở 2 - Bài 9: Hội chứng suy tim

  Bài giảng Nội cơ sở 2 - Bài 9: Hội chứng suy tim

  Bài 9 - Hội chứng suy tim. Bài giảng này giúp người học có thể: Nêu định nghĩa suy tim, nguyên nhân của mỗi loại suy tim; nêu cơ chế bệnh sinh của suy tim; trình bày triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của suy tim trái, suy tim phải; trình bày cách phân độ suy tim.

   5 p ntt 25/12/2020 11 0

 • Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 9: Khám lâm sàng bộ máy tiêu hóa

  Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 9: Khám lâm sàng bộ máy tiêu hóa

  Bài giảng này giúp người học có thể: Biết được cách hỏi bệnh khi bắt đầu thăm khám bộ máy tiêu hóa, xác định tương quan giải phẫu của các cơ quan, nắm vững kỷ thuật khám lâm sàng các cơ quan tiêu hóa.

   11 p ntt 25/12/2020 8 0

 • Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 10: Xét nghiệm cận lâm sàng tiêu hoá

  Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 10: Xét nghiệm cận lâm sàng tiêu hoá

  Bài 10 - Xét nghiệm cận lâm sàng tiêu hoá. Bài giảng này giúp người học có thể: Nắm được các chỉ số bình thường và bất thường một số xét nghiệm tiêu hoá thông thường, chỉ định được một số xét nghiệm tiêu hoá, ứng dụng được các xét nghiệm trong chẩn đoán bệnh lý tiêu hoá.

   6 p ntt 25/12/2020 9 0

 • Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 11: Chẩn đoán vàng da

  Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 11: Chẩn đoán vàng da

  Bài giảng này giúp người học có thể: Nắm được các cơ chế chuyển hoá và thải trừ Bilirubin máu, nắm được bệnh nguyên của vàng da và đánh giá mức độ vàng da, khám và phát hiện được các triệu chứng lâm sàng của hội chứng vàng da đánh giá được các xét nghiệm cận lâm sàng liên quan đến hội chứng vàng da.

   5 p ntt 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 12: Báng

  Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 12: Báng

  Bài giảng này giúp người học có thể: Mô tả được cách khám lâm sàng để phát hiện bang, trình bày được các đặc điểm cận lâm sàng của bang, kể được các nguyên nhân thường gặp của báng.

   5 p ntt 25/12/2020 7 0

 • Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 13: Khám lâm sàng tim mạch

  Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 13: Khám lâm sàng tim mạch

  Bài giảng này giúp người học có thể: Trình bày phương pháp hỏi bệnh các triệu chứng chức năng tim mạch như tiền sử , bệnh sử, trình bày kỷ thuật quan sát tổng quát và về tim mạch, trình bày phương pháp sờ nhằm đánh giá mõm tim và các triệu chứng do bệnh lý tim mạch tạo ra,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p ntt 25/12/2020 7 0

 • Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 14: Các rối loạn chức năng tim mạch

  Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 14: Các rối loạn chức năng tim mạch

  Bài 14 - Các rối loạn chức năng tim mạch. Bài giảng này giúp người học có thể: Nắm được các biểu hiện chức năng chính của bệnh tim và mạch máu, phân biệt được các dạng triệu chứng bệnh lý giúp chẩn đoán bệnh lý tim mạch.

   5 p ntt 25/12/2020 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số