• Ebook Dược phẩm vậng yếu

    Ebook Dược phẩm vậng yếu

    "Dược phẩm vậng yếu" nói về tác dụng các vị thuốc và cách dùng trong bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh. Tập sách này biên ra có 150 vị, đều căn cứ vào khí vị và công năng mà xếp loại theo ngũ hành, mỗi loại có 30 vị, như thế không những tiện cho việc nghiên cứu mà còn quy nạp tất cả tính vị ưa nhau vào 1 loại.

     373 p ntt 27/10/2014 515 22

Hướng dẫn khai thác thư viện số