• Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 12

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 12

  Nội dung bài 12 trình bày về Chăm sóc người bệnh trĩ, rò cạnh hậu môn. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p ntt 28/10/2019 61 2

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 11

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 11

  Nội dung bài 11 trình bày về Chăm sóc người bệnh thoát vị bẹn. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p ntt 28/10/2019 70 2

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 10

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 10

  Nội dung bài 10 trình bày về Chăm sóc người bệnh bỏng. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p ntt 28/10/2019 74 2

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 9

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 9

  Nội dung bài 9 trình bày về Chăm sóc người bệnh Viêm tụy cấp. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p ntt 28/10/2019 24 2

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 8

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 8

  Nội dung bài 8 trình bày về Chăm sóc người bệnh sỏi mật. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p ntt 28/10/2019 32 2

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 7

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 7

  Nội dung bài 7 trình bày về Chăm sóc người bệnh viêm phúc mạc. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p ntt 28/10/2019 94 2

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 6

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 6

  Nội dung bài 6 trình bày về Chăm sóc người bệnh thủng dạ dày cấp. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p ntt 28/10/2019 92 2

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 5

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 5

  Nội dung bài 5 trình bày về Chăm sóc người bệnh viêm ruột thừa cấp. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p ntt 28/10/2019 137 2

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 4

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 4

  Nội dung bài 4 trình bày về Chăm sóc người bệnh tắc ruột. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p ntt 28/10/2019 123 2

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 3

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 3

  Nội dung bài 3 trình bày về Chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích, mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p ntt 28/10/2019 117 2

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 2

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 2

  Nội dung bài 2 trình bày về Chuẩn bị người bệnh trước khi phẫu thuật. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích, mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p ntt 28/10/2019 96 2

 • Đánh giá tình hình áp dụng qui trình điều dưỡng tại một số bệnh viện thuộc khu vực miền núi, trung du phía Bắc Việt Nam

  Đánh giá tình hình áp dụng qui trình điều dưỡng tại một số bệnh viện thuộc khu vực miền núi, trung du phía Bắc Việt Nam

  Nhận định chăm sóc chủ yếu phản ánh vấn đề bệnh tật chứ chưa phản ánh nhu cầu cơ bản của người bệnh. Chẩn đoán chăm sóc chủ yếu phản ánh vấn đề y tế (95%), chưa phản ánh đáp ứng của người bệnh với các vấn đề này. Kế hoạch chăm sóc được làm ngay sau khi nhập viện (90%), tuy nhiên vai trò của bệnh nhân tham gia vào xây dựng KHCS là...

   7 p ntt 28/10/2019 76 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số