• Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Thị trường, định chế và chi phí giao dịch

  Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Thị trường, định chế và chi phí giao dịch

  Bài đọc đề cập đến các đặc trưng liên quan về vai trò của các thể chế và chi phí giao dịch (TC) trong việc hình thành và quản trị các thể chế tài chính và sự thiết lập các chính sách có liên quan. Sau khi xem xét các đặc trưng nổi bật của kinh tế học về khế ước tài chính, thông tin bất cân xứng (asymmetric information - AI) và các đặc trưng có...

   24 p ntt 21/10/2020 8 0

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Tài chính, tăng trưởng và phát triển kinh tế

  Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Tài chính, tăng trưởng và phát triển kinh tế

  Bài này nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố đầu vào tài chính với tăng trưởng kinh tế, vai trò của trung gian tài chính trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, và sự liên kiết giữa phát triển tài chính và phát triển kinh tế. Một sự nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về các vấn đề vừa đề cập, sự tự phụ thuộc lẫn nhau, và các mối liên kết...

   20 p ntt 21/10/2020 8 0

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Định giá quá cao tỷ giá hối đoái và bảo hộ mậu dịch

  Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Định giá quá cao tỷ giá hối đoái và bảo hộ mậu dịch

  Những quốc gia cố gắng duy trì tỷ giá hối đoái bị định giá quá cao thường cản trở đáng kể sự tăng trưởng trong trung hạn đến dài hạn. Lý thuyết, các nghiên cứu thống kê giữa các nước, và các trường hợp lịch sử tất cả đều củng cố cho những phát hiện cơ bản rằng việc định giá tỷ giá hối đoái quá cao có thể làm giảm hiệu quả...

   10 p ntt 21/10/2020 4 0

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Cải cách hệ thống ngân hàng: Con đường còn lắm chông gai

  Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Cải cách hệ thống ngân hàng: Con đường còn lắm chông gai

  2005 có lẽ là năm sôi động nhất đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tin tức về việc cổ phần hoá Vietcombank, các ngân hàng nước ngoài trở thành cổ đông chiến lược của sacombank, ACB... thường xuyên là tin chính trong các chuyên mục kinh tế, thậm chí trên trang chủ của hầu hết các báo trong suốt 365 ngày qua. Tín hiệu này cho thấy, một nền kinh tế...

   4 p ntt 21/10/2020 11 0

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Kinh tế học về chi phí giao dịch

  Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Kinh tế học về chi phí giao dịch

  Nghiên cứu về các thể chế kinh tế của nền kinh tế thị trường, như được đề xuất trong bài này, khẳng định rằng giao dịch là một đơn vị cơ bản của phép phân tích và nhấn mạnh rằng hình thức tổ chức có tầm quan trọng. Quan điểm nền tảng ảnh hưởng đến nghiên cứu so sánh về các vấn đề của tổ chức kinh tế là: Người ta tiết kiệm...

   29 p ntt 21/10/2020 9 0

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Chứng khoán chính phủ

  Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Chứng khoán chính phủ

  Tín phiếu kho bạc là loại giấy nợ do chính phủ phát hành có kỳ hạn dưới một năm để bù đắp thiếu hụt tạm thời của Ngân sách Nhà nước và là một công cụ trong những công cụ quan trọng để Ngân hàng Trung ương điều hành chính sách tiền tệ. Tín phiếu kho bạc thường có kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay 9 tháng với một hay nhiều mức mệnh...

   7 p ntt 21/10/2020 5 0

 • Phân tích tài chính: Định giá cổ phiếu

  Phân tích tài chính: Định giá cổ phiếu

  Bài này vận dụng các khái niệm và mô hình DCF để định giá các loại cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường. Qua bài này học viên không chỉ được làm quen với mô hình định giá cổ phiếu mà còn biết cách sử dụng mô hình này trong một số tình huống định giá và phân tích tài chính khác. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu định giá chứng khoán cần phân...

   6 p ntt 21/10/2020 5 0

 • Phân tích tài chính: Định giá trái phiếu

  Phân tích tài chính: Định giá trái phiếu

  Trong bài này chúng ta xem xét định giá trái phiếu, một trong những loại tài sản tài chính dài hạn nhằm mục tiêu ra quyết định đầu tư hoặc huy động nợ vay dài hạn. Trước khi xem xét cách thức định giá tài sản tài chính, có một số khái niệm cần làm rõ.

   10 p ntt 21/10/2020 9 0

 • Toàn cầu hóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài và nền kinh tế hùng mạnh của AILEN

  Toàn cầu hóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài và nền kinh tế hùng mạnh của AILEN

  Vào năm 1987, Ailen là thành viên nghèo nhất của Liên minh châu Âu (EU) và đứng bên bờ vực vỡ nợ. Việc trả lãi nợ vay và nợ gốc chiếm đến 1/3 nguồn thu chính phủ và sự can thiệp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dường như chẳng mấy chốc sẽ xảy ra. Tỷ lệ thất nghiệp lên đến 17% và Tổng Sản phấm Quốc nội (GDP) bình quân đầu người chỉ...

   34 p ntt 21/10/2020 8 0

 • Phân tích tài chính: Lợi nhuận và rủi ro

  Phân tích tài chính: Lợi nhuận và rủi ro

  Bài này sẽ xem xét mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, đồng thời chỉ ra cách tính lợi nhuận và rủi ro trong trường hợp đầu tư vào một danh mục bao gồm nhiều loại chứng khoán khác nhau. Qua bài này bạn sẽ có nền tảng kiến thức để học mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), mô hình dùng để quyết định tỷ suất lợi nhuận yêu cầu hay suất...

   7 p ntt 21/10/2020 4 0

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

  Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

  Mô hình định giá tài sản vốn (Capital asset pricing model – CAPM) là mô hình mô tả mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. Trong mô hình này, lợi nhuận kỳ vọng của một chứng khoán bằng lợi nhuận không rủi ro (risk-free) cộng với một khoản bù đắp rủi ro dựa trên cơ sở rủi ro toàn hệ thống của chứng khoán đó. Còn rủi ro không toàn hệ...

   13 p ntt 21/10/2020 6 0

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Tổng quan về phân tích tài chính

  Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Tổng quan về phân tích tài chính

  Tài chính có 3 lĩnh vực chủ yếu bao gồm: (1) thị trường và thể chế tài chính, (2) đầu tư tài chính, và (3) quản trị tài chính. Các lĩnh vực này thường liên quan như nhau đến những loại giao dịch tài chính nhưng theo giác độ khác nhau. Trong phạm vi môn học này chúng ta chỉ tập trung xem xét những vấn đề liên quan đến quản trị tài chính, thị trường...

   16 p ntt 21/10/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số