• Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 4 - TS. Lê Thanh Tâm

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 4 - TS. Lê Thanh Tâm

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng" giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của chính sách tín dụng và phân tích tín dụng đối với các Ngân hàng thương mại; nội dung cơ bản trong chính sách tín dụng của mỗi ngân hàng; quy trình tín dụng tại các Ngân hàng thương mại; các phương pháp và chỉ số tài chính...

   58 p ntt 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 3 - ThS. Đỗ Hoài Linh

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 3 - ThS. Đỗ Hoài Linh

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 3: Tài sản và quản lý tài sản" được biên soạn nhằm giúp người học nắm được kiến thức về các khoản mục tài sản và đặc điểm; quản lý tài sản; công thức áp dụng.

   32 p ntt 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Trần Phước Huy

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Trần Phước Huy

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 1: Ngân hàng và hoạt động ngân hàng" được biên soạn với mục tiêu thông tin đến người học các kiến thức lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng; chức năng của ngân hàng; các dịch vụ của ngân hàng; các loại hình ngân hàng; hệ thống ngân hàng Việt Nam; tổ chức hệ thống và điều hành của ngân hàng;...

   53 p ntt 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng Luật Tài chính: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Luật Tài chính: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  "Bài giảng Luật Tài chính - Bài 7: Pháp luật thuế tài sản" trình bày khái quát về thuế tài sản; pháp luật thuế sử dụng đất nông nghiệp; pháp luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

   22 p ntt 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 2: Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 2: Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 2: Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản" tìm hiểu về đo lường các chỉ tiêu sản lượng của quốc gia như: Tổng sản phẩm quốc dân, tổng sản phẩm quốc nội; xây dựng các phương pháp xác định GDP; phân tích các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.

   33 p ntt 25/01/2021 8 0

 • Bài giảng Luật Tài chính: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Luật Tài chính: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  "Bài giảng Luật Tài chính - Bài 8: Pháp luật quản lí thuế" được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức về bản chất quản lí thuế; phân tích được các nguyên tắc quản lí thuế; các điều kiện, các trường hợp ấn định thuế, hoàn thuế, xóa nợ tiền thuế; các thủ tục hành chính liên quan đến quản lí thuế.

   24 p ntt 25/12/2020 7 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Thất nghiệp và lạm phát

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Thất nghiệp và lạm phát

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Thất nghiệp và lạm phát" giúp người học phân tích khái niệm lạm phát và thất nghiệp; Phân tích các tác động của lạm phát và thất nghiệp đến nền kinh tế; chỉ ra các giải pháp nhằm kiềm chế mức lạm phát và hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

   46 p ntt 25/01/2021 6 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 5: Mô hình tổng cầu và tổng cung

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 5: Mô hình tổng cầu và tổng cung

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 5: Mô hình tổng cầu và tổng cung" để nắm chi tiết nội dung phân tích và xây dựng đường IS; xây dựng đường LM; đánh giá cơ chế tác động của sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

   51 p ntt 25/01/2021 6 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ" phân tích vai trò và chức năng của tiền tệ; cách xác định cung tiền, cầu tiền, và trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ; bản chất, nội dung, và cơ chế tác động của chính sách tiền tệ.

   44 p ntt 25/01/2021 6 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp, các quyết định chủ yếu của tài chính công ty, môi trường kinh doanh của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p ntt 24/02/2021 6 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 7: Kinh tế vi mô trong nền kinh tế mở

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 7: Kinh tế vi mô trong nền kinh tế mở

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 7: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở" giúp sinh viên hiểu được vai trò của thương mại quốc tế; cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái; hiểu được cơ chế tác động của chính sách vĩ mô dưới các hệ thống tỷ giá hối đoái khác nhau và dòng vốn lưu động hoàn hảo.

   43 p ntt 25/01/2021 5 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa" phân tích các yếu tố cấu thành tổng chi tiêu (tổng cầu) và cách xác định mức thu nhập cân bằng của nền kinh tế; phân tích và làm nổi bật các công cụ và mục tiêu của chính sách tài khóa; chỉ ra được các giải pháp để tài trợ cho thâm hụt ngân sách nhà nước.

   43 p ntt 25/01/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số