• Ebook Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (In lần thứ ba): Phần 1

  Ebook Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (In lần thứ ba): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững" cung cấp cho người đọc các kiến thức về lý thuyết phát triển bền vững bao gồm: Các khái niệm chung về phát triển bền vững, định lượng hóa sự phát triển bền vững, các nhóm mục tiêu trong phát triển bền vững, phát triển bền vững ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   186 p ntt 27/08/2019 71 1

 • Ebook Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (In lần thứ ba): Phần 2

  Ebook Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (In lần thứ ba): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức phần "Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững" bao gồm: Những vấn đề chung về quản lý môi trường, các công cụ pháp luật trong quản lý môi trường, phân tích, đánh giá và quy hoạch môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   158 p ntt 27/08/2019 86 1

 • Ebook Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Phần 1

  Ebook Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường" cung cấp cho người đọc các kiến thức phần "Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ" bao gồm: Quan điểm chung về khoa học và công nghệ, quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p ntt 27/08/2019 89 1

 • Ebook Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Phần 2

  Ebook Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường" cung cấp cho người đọc các kiến thức phần "Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường" bao gồm: Quan điểm chung về tài nguyên và môi trường, quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p ntt 27/08/2019 87 1

 • Ebook Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm môi trường: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm môi trường: Phần 1

  Cuốn sách "Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm môi trường" do TS. Nguyễn Đức Mai biên soạn đã cập nhật tương đối đầy đủ các văn bản hướng dẫn áp dụng các quy định tại chương XVI và XVII của bộ Luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 được ban hành từ 2010 đến 2013... Mời các bạn tham khảo phần 1...

   68 p ntt 27/08/2019 92 1

 • Ebook Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm môi trường: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm môi trường: Phần 2

  Sau gần 10 năm áp dụng, Bộ luật hình sự năm 1999 nói chung và các quy định về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm về môi trường nói riêng đã bộc lộ nhiều bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn phát triển chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chông tội phạm. Mời các...

   77 p ntt 27/08/2019 87 1

 • Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1): Phần 1

  Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - Tập 1: Ô nhiễm không khí và tính toán khuếch tán chất ô nhiễm" cung cấp cho người học các kiến thức: Các chất gây ô nhiễm không khí - Nguồn gốc phát sinh và tác dụng của chúng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p ntt 27/08/2019 118 3

 • Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1): Phần 2

  Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tính khuếch tán chất ô nhiễm từ các nguồn điểm cao, tính toán khuếch tán, chất gây ô nhiễm từ các nguồn thấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p ntt 27/08/2019 80 3

 • Ebook Kỹ thuật khai thác nước ngầm: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật khai thác nước ngầm: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật khai thác nước ngầm" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về nước ngầm phân loại và sự biến động của nước ngầm, chất lượng nước ngầm, điều tra đánh giá nước ngầm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p ntt 25/07/2019 117 3

 • Ebook Kỹ thuật khai thác nước ngầm: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật khai thác nước ngầm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật khai thác nước ngầm" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tính toán công trình khai thác nước ngầm, quy hoạch và quản lý hệ thống khai thác nước ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p ntt 25/07/2019 114 1

 • Ebook Kỹ thuật và quản lý hệ thống nguồn nước: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật và quản lý hệ thống nguồn nước: Phần 2

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật và quản lý hệ thống nguồn nước" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các hệ thống nước mặt, hệ thống nước ngầm, các hệ thống phân phối nước, thủy và thủy lực trong quản lý nước dư thừa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   278 p ntt 25/07/2019 108 1

 • Ebook Kỹ thuật và quản lý hệ thống nguồn nước: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật và quản lý hệ thống nguồn nước: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật và quản lý hệ thống nguồn nước" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu, kinh tế học trong hệ thống nguồn nước, quy hoạch tuyến tính và những ứng dụng cho hệ thống nguồn nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   301 p ntt 25/07/2019 117 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số