Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng website bán sách qua mạng

Mục đích của khóa luận Xây dựng website bán sách qua mạng là xây dựng một website cung cấp cho các bạn học sinh, sinh viên, các nhà nghiên cứu...những tư liệu, tài liệu hữu ích trong việc học tập, tham khảo. Một website bán sách qua mạng sẽ dễ dàng quản trị và thiết lập các kho sách, giúp cho người dùng tra cứu nhanh chóng và có thể mua sách trực tiếp chỉ bằng cái click chuột.