Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu và triển khai hệ thống mạng ( ISA, Chứng thực Mail Outlook Express, VNP...)

Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu và triển khai hệ thống mạng ( ISA, Chứng thực Mail Outlook Express, VNP...) bao gồm các vấn đề cần nghiên cứu như: Khảo sát và vẽ sơ đồ mạng thích hợp; tư vấn, báo giá các máy tính, thiết bị cần thiết cho các phòng ban ở công ty; bắt đầu triển khai và xây dựng hệ thống mạng đáp ứng một số yêu cầu cần thiết của một hệ thống mạng cơ bản như: kết nối mạng nội bộ (gồm phần quyền chia sẻ dữ liệu), kết nối ADSL, sử dụng Mail,...; xây dựng một ISA server. Mời các bạn tham khảo.