Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu và triển khai dịch vụ Mail Server bằng MS.EXCHANGE SERVER 2003

Dịch vụ thư điện tử (E-Mail) là một trong những dịch vụ đã và đang được sử dụng nhiều trên mạng Internet hiện nay. Dịch vụ này cho phép các cá nhân hay tổ chức trao đổi thư tín với nhau thông qua mạng Internet. Nhiều người sử dụng Internet chỉ để sử dụng dịch vụ này. Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu và triển khai dịch vụ Mail Server bằng MS.EXCHANGE SERVER 2003 sẽ giới thiệu chi tiết đến bạn đọc những nội dung cơ bản của chương trình gửi và nhận thư bằng dịch vụ Mail Server.