Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu và phát triển mạng không dây

Hệ thống mạng không dây hiện nay chiếm lĩnh thế mạnh và quan trọng trong công cuộc ứng dụng tin học hóa vào thực tiễn phục vụ đời sống con người. Sử dụng mạng không dây mọi lúc mọi nơi đã trở thành một nhu cầu thiết yếu. Để biết mạng không dây được xây dựng và hoạt động như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu và phát triển mạng không dây.