Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý cửa hàng cho thuê băng đĩa

Chương trình quản lý cửa hàng cho thuê băng đĩa là chương trình quản lý việc thuê trả băng đĩa của khách hàng, tính tiền thuê băng đĩa khi khách đến thuê, giúp khách tìm phim, nhạc mà khách muốn thuê và quản lý doanh thu của cửa hàng. Khóa luận Quản lý cửa hàng cho thuê băng đĩa gồm 4 chương với các nội dung như khảo sát hiện trạng, phân tích hệ thống, thiết kế ứng dụng, kết quả đạt được và hướng phát triển. Mời tham khảo.