Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống mạng doanh nghiệp

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống mạng doanh nghiệp có các nội dung cơ bản sau: Giới thiệu về công ty, đặt tả các yêu cầu, triển khai hệ thống, domain, các dịch vụ mạng (trên Linux), các dịch vụ mạng (trên Windows)... và các nội dung quan trọng khác, mời các bạn tham khảo.