Khóa luận tốt nghiệp: Linux hóa hệ thống dựa trên nguồn mở Ubuntu

Khóa luận tốt nghiệp: Linux hóa hệ thống dựa trên nguồn mở Ubuntu giới thiệu đến bạn đọc những nội dung kiến thức về Linux với mã nguồn mở Ubuntu, qua đó khảo sát và xây dựng hệ thống mạng cho doanh nghiệp với mã nguồn mở Ubuntu, lưu trữ thông tin dữ liệu của công ty như thông tin về nhân viên, thông tin khách hàng, thị trường kinh doanh...đồng thời cài đặt các chương trình để nhân viên sử dụng các ứng dụng văn phòng.