Khóa luận tốt nghiệp: Chương trình quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự là một công việc vô cùng quan trọng, góp phần vào sự thành công của công ty. Do nhu cầu thực tiễn như vậy nên cần có mô hình quản lý nhân sự để quản lý nhân viên. Với mô hình quản lý trên giấy tờ như trước kia sẽ mất rất nhiều thời gian, cho nên cần phải có một chương trình quản lý nhân sự bằng tin học hóa mới tiết kiệm được công sức và thời gian cho công ty. Khóa luận tốt nghiệp: Chương trình quản lý nhân sự sẽ trình bày đến bạn đọc các quy trình xây dựng phần mền này một cách chi tiết.